Generalforsamling 2021

Slagelse Bibliotek d. 6. oktober - kl. 19.00

Slagelse Gymnastik Forening afholder generalforsamling på Slagelse Bibliotek d. 6. oktober kl. 19.00. Alle medlemer af foreningen er velkommen til at deltage.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning/orientering om kommende sæson.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Behandling af forslag.

5. Valg af formand.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Kenneth Jensen

Katrine Glad

Niclas Kildahl Villumsen

7. Valg af 2 suppleanter.

På valg er:

Anne Eriksen

Vakant.

8. Valg af 2 revisorer.

På valg er:

Bente Volt

Tove Kornbech

9. Valg af 2 revisorsuplleanter.

På valg er:

Vibeke Islev

Henrik Lunding

10. Eventuelt.


Bestyrelsen har ingen forslag til vedtægtesændringer.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 7 dage før.


Vi ses

Bestyrelsen

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)