Status

Slagelse GF har idag mere end 200 konkurrencegymnaster i en struktur og organisation som sikre en fremadrettet kontinuitet.

Konkurrenceafdelingen er opbygget med mange ansvarlige ledere, så vi derved opnår en solid og stabil afdelingen, da den ikke kun bygger på enkelte personer.

Vi har idag mere end 900 aktive gymnaster i foreningen og ca. 80 instruktører. Slagelse GF har mere end 120 års tradition for gymnastik og har i alle årerne haft en stærk konkurrenceafdeling. Det har også resulteret i flere både nationale og internationale mesterskaber, samt flere gymnaster på de danske senior landshold.

Vi ser dog stadigvæk store muligheder for at Slagelse GF kunne blive endnu større, hvis der blev plads til nye aktivitetstilbud og dermed stoppe for flytningen til byer med bedre faciliteter indenfor gymnastik.

Her vil vi kort ridse situationen op, som den er idag, og som den desværre har været igennem nogle år for Slagelse GF i Slagelse Kommune.

Børn og Unge:

1. Vi har ikke mulighed for at tilbyde aktiviteter for børnehavner og SFOér.

2. Nogle af foreningens hold er så overfyldte, at lokalerne ikke kan betragtes som ansvarlige.

3. Mange af vores unge medlemmer skal løfte rigtig mange kilo i forbindelse med at flytte redskaber frem og tilbage før og efter træning.

4. Der er p.t. ikke træningstid nok til at opbygge en drengeafdeling i Slagelse, selvom vi har mange drenge i Slagelse der gerne vil lave spring gymnastik. Vores konkurrence drengehold træner udelukkende udenfor Slagelse Kommune.

5. I Slagelse kan man i dag ikke gå til gymnastik som dreng, når man er over 14 år medmindre man har mulighed for at kører til træning i en anden kommune. Ingen drenge som deltager i konkurrence træner i Slagelse kommune.

Senior:

1. Træningen idag foregår i meget nedslidte lokaler og med omklædningsrum, som ingen andre normalt ville bruge.

2. Vi har ikke mulighed for at lave aktiviteter i dagtimerne for f.eks. efterlønnere og pensionister. Dette er et meget stort ønske fra vores ældre medlemmer i foreningen.

3. Der er p.t. en meget stor efterspørgsel fra ældre borgere, som ønsker at gå til f.eks. styrketræning. De føler sig i dag ikke velkommen i de kommercielle træningscentre i byen.

4. Det sociale sammenhold har i dag store problemer i seniorafdelingen. Alle vores seniorer træner idag på steder, hvor der ikke er mulighed for at sætte sig ned før eller efter træning og få en god snak og måske en kop kaffe.

5. De træner også forskellige steder, så muligheden for at komme som ægtepar, og træne f.eks. stryketræning, findes ikke.

Elite:

1. Ønsker man at kunne deltage mellem de bedste i Danmark, skal man som minimum træne mellem 8-12 timer om ugen. Det vil sige med de nuværende lokaler, at der kun ville være plads til 2 konkurrencehold, som kan være med i toppen. Slagelse GF har p.t. 12 konkurrence hold som deltager i konkurrence.

2. Drenge der vil deltage i konkurrence kan kun træne udenfor kommunen , da vi i Slagelse kommune både manglende tider og faciliteter.

3. Der bruges meget spildtid på at flytte redskaber i forbindelse med træning i Slagelse Kommune. Minimum en halv time pr. hold pr. træning er spildtid, som bruges på at flytte tunge redskaber.

4. De nuværende faciliteter er ikke tidssvarende, i forhold til hvad vores konkurrenter har adgang til her i Danmark.

5. De nuværende lokaler er ikke store nok til de redskaber, der bruges i konkurrence. De kan ikke lægges ud i samme størrelse, som når de blive brugt i konkurrence.

6. Flere af de nødvendige redskaber for at træne nye spring frem mod konkurrence findes ikke i Slagelse Kommune. Her tænkes på f.eks. stortrampoliner, pomfrit grav, trampolin track, videosystem osv.

7. Slagelse Kommune har ingen faciliteter, der er store nok til, at der må afholdes konkurrence i TeamGym. Slagelse GF deltager p.t. med 11 hold i TeamGym, som aldrig kan komme til at stille op på hjemmebane i Slagelse.

8. Der er ikke tidssvarende styrketræningsfaciliter, som er et krav idag for at være med i eliten.

Generalt:

1. Foreningen mangler et tilholdssted (Klubhus) til socialt samvær for både unge og seniorer før og efter træning. Det ville give mulighed for at unge og ældre kan mødes og styrke foreningsånden, da mange føler sig isoleret, da de aldrig ser andre fra foreningen.

2. Alle foreningens hold rammes jævnligt af aflysninger, da hallerne bliver udlejet af kommunen til andre formål. Det kræver en del økonomi for os, da vi ikke kan aflyse træningen for vores elitehold og derfor må leje andre lokaler udenfor kommunen.

3. Foreningen træner p.t. 7-8 forskellige steder, som betyder at rigtig mange trænere og gymnaster ikke ser og møder andre gymnaster i løbe af en hel sæson. Det giver ikke en følelse af at være med i/en del af en forening.

4. Vi kunne godt tænke os at bygge bro mellem vores seniorafdeling og vores tilbud om stryketæning for personer efter genoptræning, som vi har i samarbejde med Slagelse Kommune i genoptræningscenteret ved Skovvang.

5. Slagelse GF bruger i sæsonen 2014-2015 ca. 200.000 kr. på lokaleleje udenfor Slagelse Kommune.

Sådan er desværre status idag, men alle ovenstående problemstillinger kan løse med et nyt SpringCenter i Slagelse, som vi nu vil beskrive mere detaljeret.

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)