Eliten

Slagelse Gymnastik Forening har i 120 år været en aktiv konkurrence forening indenfor forskellige grene af gymnastikken.

Det er blevet til mange Danmarks mesterskaber og endda Nordisk og Europa mesterskaber, og den erfaring dette har givet, vil vi gerne bygge videre på.

Dette er desværre ikke muligt p.t. i Slagelse, og derfor rejser mange af de unge væk fra Slagelse for at få adgang til de faciliteter, der kræves, hvis man idag vil være blandt de bedste i Danmark.

Dette lægger et kæmpe pres på Slagelse GF, da vi p.t. ikke er i nærheden af at kunne give tidssvarende træningsvilkår for eliten. Vil man være en del af eliten, skal man træne ca. 8-12 timer om ugen hele året rundt i faciliteter, der er bygget til gymnastik. Dette kan vi ikke tilbyde, og derfor har flere af vores gymnaster også taget beslutning om at rejse til andre steder, hvor de kan træne optimalt.

Dette betyder f.eks. at vores tidligere herreholdet (HSG Denmark), som har vundet alt indenfor TeamGym og vores senior damehold, som nu ikke længere findes, da de har valgt at rejse til andre foreninger med et SpringCenter for at have mulighed for kunne forsætte på f.eks. landsholdet. Vi ønsker naturligvis ikke, at dette skal ske for alle de andre elitehold i foreningen.

Slagelse GF har leveret flere dygtige gymnaster til de danske landshold igennem tiden, men p.t. er der ingen fra Slagelse GF på landsholdene, da vi ikke kan tilbyde de faciliteter som er en nødvendighhed for at kunne træne på eliteniveau.

Vi har de sidste 5 år arbejdet på at bygge en helt ny springafdeling op fra bunden. Der er kommet rigtig mange piger til, og vi har nu mere end 30 drenge i alderen fra 9-18 år, som gerne vil deltage i konkurrence. Det er bare kedeligt, at de aldrig vil få muligheden for at komme i konkurrence på hjemmebane. Antvorskovhallens B-hal er for lille til, at der må afholdes SM og DM i Slagelse. Med et Slagelse SpringCenter kan vi give vores 11 konkurrencehold mulighed for at komme i konkurrence i Slagelse, og ikke mindst kan vi trække en masse mennesker til at besøge Slagelse by.

Antvorskovhallens B-hal giver også problemer i den daglige træning, da vi har en masse spildtid, som bruges på at flytte redsakaber frem og tilbage hver dag. Ofte er det helt små piger, der løfter de tunge redskaber frem om eftermiddagen. Nogle af redskaberne bliver endda ikke brugt, da det er for farligt at tage dem ud, hvis der ikke er nok voksne til at løfte. Flere af redskaberne kan heller ikke stilles op i samme størrelse som ved konkurrence. En springbane er i konkurrence 40m lang, men så lang er B-hallen desværre ikke. Det har samme betydning for gymnasterne, som det ville have for en svømmer at træne i et 20m svømmebassing - du kan godt lære at svømme, men det kan ikke bruges til konkurrence.

Flere af de redskaber og systemer, man bruger idag ved træning af f.eks. nye spring, findes ikke i Slagelse. Her tænker vi på stortrampoliner, skumgrav, fast track og video systemer til at rette gymnasternes fejl. Det betyder at ca. 200 gymnaster p.t. tager til Sorø for at træner, for bare at kunne få 2 timers træning om ugen i tidsvarende lokaler til spring. Dette er selvfølgelig forbundet med en hvis udgift for Slagelse GF, da hallejen koster en del, og trænere skal have kørselsgodtgørelse. Vi har dog valgt at gøre dette, for at holde på de sidste af elitegymnasterne. Alle disse problemer ville selvfølgelig være fortid med et Slagelse SpringCenter.

Sidst men ikke mindst kræves der idag af elitesportsfolk, at man ved siden af deres daglige træning også bruger en 3-5 timer om ugen i et styrketræningscenter, hvis man er senior. Dette gør sig også gældende indenfor f.eks. håndbold og svømning. Det ville derfor være optimalt at man i forbindelse med SpringCenteret lavede et fælles styrketræningslokale. Dette kunne evt. i dagstimerne bruges at f.eks. Slagelse Kommunes hjemmepleje, hvor de ansatte kunne komme i bedre form og dermed minimere antallet af deres sygedage med dårlig ryg og nedslidte skuldre.

 

 Slagelse Gymnastik Forening
Ribisvej 2
4200 Slagelse
Tlf: 5852 0192
CVR. 1144 9816
E-mail: info@slagelsegf.dk

Slagelse GF samarbejder med:
Sorø Gymnastikefterskole (SGE)
Slagelse Kommune (SK)